1% podatku

Przekaż  1% podatku na rzecz OSP Biadoliny Radłowskie!

Kierujemy gorącą prośbę do wszystkich strażaków, przedsiębiorców, sympatyków OSP oraz pozostałych osób o udzielenie wsparcia, jakim jest przekazanie 1% Waszego podatku na Ochotniczą Straż Pożarną w Biadolinach Radłowskich. Środki pozyskane w ten sposób pozwolą doposażyć naszą jednostkę w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Jak przekazać 1% dla naszej OSP?

Dla wersji standardowej wniosku:

1. W części „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, w polu „numer KRS” należy wpisać numer: 0000116212

2. W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w polu „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%” należy wpisać nazwę naszej jednostki oraz adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Biadolinach Radłowskich,
Biadoliny Radłowskie 104, 32-828 Biadoliny Szlacheckie.

Dla wersji elektronicznej, poprzez stronę internetową epit.podatki.gov.pl:

1. Po procesie weryfikacyjnym, klikamy wybierz organizację:

2. Wypełniamy pola:
– numer KRS: 0000116212,
– kwota do przekazania(standardowo 1% podatku),
– cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Biadolinach Radłowskich,
i klikamy zatwierdź

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

Scroll Up