Dystynkcje

Stopnie funkcyjne odpowiednie dla wykonywanych obowiązków

 

Rozmieszczenie emblematów na wierzchniej części umundurowania galowego

Scroll Up