Sponsorzy

W imieniu wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich pragniemy złożyć sponsorom, sympatykom oraz mieszkańcom Biadolin i Łoponia serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe naszej jednostki w ubiegłym roku. Dzięki Waszej pomocy możemy w pełni profesjonalnie stać na straży ludzkiego zdrowia, życia i mienia oraz chronić środowisko.

Scroll Up